art
Denna sidan har besökts:

600 gång(er)
VÄLKOMMEN TILL GST!


Denna sida kommer handla om Jordiska Säkerhets Rådet(JSR). Och det kommer tas upp information om MFCST, alltså Mänskliga Fortsättnings- Existensiella Civilisations Säkerhets tjänsten!Syftet med denna sidan är fredlig! Allt existenciellt i universum kämpar vi för fredliga förhandlingar! Det som måste poängteras är att Universe Human Nano Electrical Time Travel Enginering skall vara i fokus för existenciellt liv i universum! Säkerthetsrådet diskuterar nu mycket om ett manifest som innebär tidsresor till parallella solsystem i vintergatan!


GST kämpar mot krig,vapen och förstörelse mot mänskligheten. Nano Weapon Destroying System är ett hjärnsystem som verkar i människans astrala tankemönster. Human Brain Sending Puls, Man skickar alltså hjärnsystem per astral fysikalisk frekvens biologisk elektromagnetisk hjärndata väg. Computer biological Brain System Sending Information Pattern Weaponfree brain technology, är en teknisk egenskap som innabär att man neutraliserar vapen och förstörelse i dess kärna. Biolog Elektriska Genetiska Orbitala Säkerhets enheten inverkar på det sätt som att förhindra att mänskligheten skadas, går under eller förintas i negativt syfte som mänsklighet i samarbete med Mänskliga Fortsättnings- Existensiella Civilisations Säkerhets tjänsten.
GST, ljusflottan och planetbiologiska federationen har till uppgift att göra sig av med med vilket vapen som helst med hjälp av tidsinterstellära galaxelektronflottan. Flottan är ett system som är cyborgstyrt. Man har några skikt av gasenergi som är astrala motorskikt, som styrs av atomgenetiska antivapenuniverumstyrkorna. Det går ifrån elektronflottan till ett genetiskt kemiskt astralt nervsystem där organen är biologiska datorer. Som har tidsmaskiner kopplade till lever och njurar, och en del ikke kända organ. GSTs säkerhetsstyrkor inverkar innanför planet för skydd och säkerhet genom nivådivisioner där varje plan består av dator komponenter som kan se ut hur som helst. Och som förflyttar sig med små tidsmaskiner som dom har i bältet. Ljusflottan och genetiska orbitala säkerhetsenheten skyddar männskiligheten att leva skadefritt och i harmoni med andra människor och varelser. :-)
Jonas Johnsson - Amiral Amiral
Andréas Delerin - President för YCD
Bertil Kvant - Smed
Philip Delerin - Civilisationsminister


GST Medlemmar
art
Tryck här för att gå till nästa sida